IMG_6212-3


IMG_6719-25
Tutaj większa wersja zdjęcia.


IMG_6209


IMG_6277-8


IMG_6730


IMG_6732


IMG_6737


IMG_6738


IMG_6746-7


IMG_6748


IMG_6760


IMG_6254


IMG_6216


IMG_6765


IMG_6816


IMG_6802


IMG_6222


IMG_6817


IMG_6227


IMG_6768


IMG_6236


IMG_6240


IMG_6235


IMG_6786


IMG_6785


IMG_6798


IMG_6815


IMG_6810


IMG_6750-5
Tutaj większa wersja zdjęcia.

    Arkady Kubickiego po kilkunastu latach generalnego remontu wreszcie zostały udostępnione zwiedzającym. Wybudowane na początku XIX wieku według projektu Jakuba Kubickiego, jako jedyna zrealizowana część projektu przebudowy Zamku Królewskiego w duchu klasycyzmu. Stanowiły przekrycie ulicy, szybko jednak zostały zamurowane i pełniły rozmaite funkcje pomocnicze (siedziba jednostek wojskowych, magazyny, zaplecze odbudowy zamku). W latach 90-tych podjęto trud renowacji, który ślimaczył się kilkanaście lat, głownie z powodu dużych kosztów. Ostatecznie przyjęto formę przeszkloną, z wnętrzem które można dzielić na mniejsze części przy pomocy lekkich przepierzeń, kotar itp. Wydaje się to słusznym rozwiązaniem, powstała naprawdę ciekawa przestrzeń która można wykorzystywać na potrzeby kultury, wystaw itp. Oprócz samych arkad, wyeksponowano zachowane fragmenty o wiele starszych zabudowań, dworskich stancji i magazynów, a także pierwszą w Warszawie murowaną kanalizację, która służyła zamkowi aż do powstania sieci Lindleyów. Powstało także trochę nowych powierzchni, oraz połączenie z Zamkiem przy pomocy ruchomych schodów. Projekt przebudowy przygotował Stanisław Fiszer, z typową dla niego atencją dla detalu. Szczególnie zachwyciła mnie ślusarka przeszkleń zewnętrznych, oraz drewniana „trylinka” na podłodze. Dla wielu dyskusyjne będą zapewne połączenia dekoracji i materiałów z dwóch dość oddalonych epok, sadze jednak ze całość broni się wyśmienicie. Określiłbym to jako podejście pełne szacunku, ale nie na kolanach. Polecam odwiedzić arkady teraz, kiedy jest czynna wystawa traktująca o innych projektach Fiszera.
Name:

Komentarze: